­
Recreatieve badmintonclub

Om alles in goede banen te leiden is een club- en spelreglement toepasselijk. Bij niet naleving kan een schorsing volgen. Neem de tijd om dit even door te nemen en pas het goed toe.

badmlve1. Geef eerlijk en duidelijk aan of de shuttle in of uit is, en alleen voor jouw kant van het net, nooit voor de andere kant. Als de shuttle deels op de lijn valt is hij in. Gun je tegenstander het voordeel van de lichte twijfel, maar wees niet te edelmoedig. Stel bij twijfelgevallen voor om het spel vanaf de service over te doen.

2. Als je ook maar even door de shuttle wordt aangeraakt voordat hij door je partner (dubbelspel) wordt aangeslagen, als de shuttle je haar of je kledij raakt, of als je op één of andere wijze het net raakt, dan behoor je zelf "fout" te roepen.

3. Een shuttle die aan jouw kant van het net valt, valt onder jouw verantwoording. Pak hem op en geef hem aan je partner, of gooi of sla recht naar je tegenstander. Schuif de shuttle nooit met je racket onder het net door of speel in geval voetbal met de shuttles.

4. Maak bij een nederlaag geen excuses en gedraag je niet verwaand bij een overwinning.

5. Indien je dubbel speelt, moedig je partner aan en doe niet of je alles beter kan. Iedereen probeert zijn best te doen en samen sta je sterker! Hou het bij de basis : we zijn recreanten en geen competitiespelers!

6. Loop niet over de badmintonvelden of achterlangs tijdens een rally. Wacht tot de rally afgelopen is en loop dan snel langs de achterkant van de baan.

7. Al naargelang het aantal spelers voor het aantal beschikbare velden, zal er op de eerste plaats dubbelspel gespeeld worden. Biedt dit geen oplossing dan wordt er door iedereen 1 set gespeeld van 15 punten. Iedereen verlaat het terrein dat wordt ingenomen door de wachtende spelers. Dit systeem biedt de mogelijkheid iedereen te laten spelen, maak er geen misbruik van!

8. Gastspelers meegebracht door leden worden toegelaten mits een kleine vergoeding van 2 EUR. Er is geen verzekering voorzien. Leden hebben voorrang tot spelen op gastspelers.

9. Help mee als er iets gedaan moet worden binnen de club. Stel zelf het net op indien dit nog niet verricht zou zijn, help de netten en shuttles opruimen en klaag er achteraf ook niet over.

10. Tijdens het sporten dragen we sportkledij en indoorsportschoenen (dus geen gewone sportschoenen of ander schoeisel!).

11. In ieder belang, respecteer zowel het materiaal van iemand anders als dat van de sportzaal. Is er iets kapot, verwittig dan steeds het bestuur.

12. Er wordt verwacht dat de leden stipt aanwezig zijn op de sessies! Zeur niet telkens over de opwarming en wees op tijd. Een opwarming hoort bij het spel en het komt je spieren, uithoudingsvermogen en conditie alleen maar ten goede. Indien je wat later aanwezig bent en je mist de opwarming, doe de opwarming dan individueel of wacht op enkele andere laatkomers. Niet opwarmen = geen badminton!!

13. Indien je klachten hebt over iets, strooi het dan niet rond maar ga met je problemen naar het bestuur, die een oplossing zullen proberen te vinden.

14. De club reserveert de sportzaal voor een volledig seizoen. Doch is het mogelijk dat de sportzaal soms niet beschikbaar is voor onze activiteiten. De club kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en er kan geen vergoeding gevraagd worden.

15. Er worden geen lidgelden terugbetaald.

16. Bij deelname aan een recreantentornooi wordt verwacht dat de leden de outfit (T-shirt) van BC ALVERINGEM aantrekken.

17. Het is niet toegelaten om na de badmintonsessie nog individueel verder te spelen. Respecteer ten volle de badmintontiming.

18. De leden volgen de spelverdelingen op zoals deze door het bestuur of de losse medewerkers worden aangegeven.

19. Graag alle sporttassen naast de groene sportgrond te plaatsen zodat ze geen belemmering vormen voor de spelers.

20. We laten de sportzaal, kleedkamers en douches netjes achter.  We deponeren legge flessen en ander afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmer.  We eten niet op de sportvelden en nuttigen geen alcoholische dranken tijdens het spelen en in de sportzaal.

 

Heb je vragen? Bel ons 0475 228 176

 

­